side_banner

Kvalitet

Kvalitetsstyring

Vårt kvalitetsstyringssystem inkluderer alle aspekter av kvalitet knyttet til fasiliteter, produkter og service.Kvalitetsstyring er imidlertid ikke bare fokusert på produkt- og tjenestekvalitet, men også midlene for å oppnå det.
Vår ledelse følger prinsippene nedenfor:
1. Kundefokus
2. Å forstå nåværende og fremtidige kundebehov er avgjørende for vår suksess.Det er vår policy å møte kundenes krav og overgå forventningene til alle kunder.
3. Ledelse

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Kvalitet Arrurance
Kvalitetssikring innebærer utvikling og implementering av et system som gir tillit til et produkts kvalitet og sikkerhet.Det oppnås gjennom planlagte og systematiske aktiviteter implementert i et kvalitetssystem for å sikre at kravene til produktutvikling oppfylles.

Kvalitetskontroll
Kvalitetskontroll er handlingen for å kontrollere prosessene knyttet til produktproduksjonen og evaluere produktkvaliteten i ulike trinn fra råvarer til det ferdigpakkede produktet som når forbrukeren.

KVALITET (4)